Вибране

Корзина

Угода користувача

Угода користувача (далі - Угода) визначає основні правила використання платформи ff.ua, а також умови на яких ff.ua пропонує свої послуги.

1. Загальні положення.

1.1. Платформа ff.ua (далі - ff.ua) створена з метою надати можливість: Продавцям — рекламувати, реалізовувати товари та послуги за єдиними стандартами; Клієнтам — порівнювати пропозиції Продавців, знаходити бажані товари та послуги, замовляти та оплачувати їх; Користувачам - звертатися за підтримкою до Адміністрації сервісу, а також використовувати сайт ff.ua, як комунікаційну платформу.

1.2. Адміністрація ff.ua залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, доповнення до Угоди користувача без попереднього повідомлення та узгодження.

2. Визначення.

Наведені в Угоді користувача терміни, використовуються в такому значенні:

2.1. Платформа ff.ua / Он-лайн платформа ff.ua / ff.ua - вихідний код, текстове наповнення, зображення, дизайн, зовнішній (“front-end”) та внутрішній (“back-end”) функціонал, а також будь-які об’єкти авторського права та інші, які складають веб-сайт ff.ua та забезпечують його функціонування.

2.2. Адміністрація ff.ua / Адміністрація платформи — ФОП Миронюк та уповноважені ним особи на сприяння роботи сервісу та надання послуг Користувачам.

2.3. Власник платформи ff.ua.

2.4. Клієнт — юридична або фізична особа, яка розмістила Замовлення на ff.ua.

2.5. Одержувач — особа, яка отримує Замовлення, розміщене Клієнтом через на ff.ua.

2.6. Продавець — юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації товарів і послуг з метою отримання прибутку, має доступ в Кабінет продавця на ff.ua,та використовує його для пошуку Клієнтів та укладання з ними угод.

2.7. Користувач — Продавець, Клієнт, а також будь-яка інша особа, котра має доступ до ff.ua через мережу Інтернет та погоджується з умовами Угоди користувача.

2.8. Кабінет Продавця — персоналізований розділ на ff.ua, доступ в який можливий тільки після авторизації Продавцем та використовується ним для розміщення інформації щодо себе, спектру товарів та послуг, котрі Продавець має намір реалізувати за допомогою ff.ua.

2.9. Кабінет Клієнта - персоналізований розділ на ff.ua, доступ в який можливий тільки після авторизації Клієнтом на ff.ua та використовується ним для пошуку, порівняння товарів та послуг, оформлення Замовлення, відслідкування його виконання, отримання фотозвіту, підтримання комунікації з Продавцем, тощо.

2.10. Товари та/або послуги — квіткові композиції, фруктові корзини, м’які іграшки, солодощі, листівки та інші споживчі товари або послуги, які реалізуються Продавцем через платформу ff.ua.

2.11. Замовлення — погоджені між Клієнтом і Продавцем істотні умови угоди щодо передачі товарів та надання послуг Одержувачу, які Клієнт обрав з числа запропонованих Продавцем та заповнив відповідну форму на певній сторінці сайту ff.ua.

2.12. Операційний час - це час, коли Продавець може побачити, прийняти та вносити зміни в Замовлення. Операційний час кожен Продавець вказує в своєму акаунті особисто.

2.13. Фотозвіт — фото товарів чи послуг Замовлення (з Одержувачем або без нього), які Продавець доставив/доставляє за замовленням Клієнта.

2.14. Конфіденційна інформація — відомості чи сукупність відомостей про Клієнта, Одержувача, які можуть ідентифікувати особу та включають в себе: прізвище ім’я та по-батькові, номер телефону, місце виконання замовлення, місце передачі замовлення Одержувачу, електронну пошту, текст листівки, що супроводжує замовлення, коментарі до замовлення, тощо.

3. Права та обов’язки Власника та Адміністрації.

3.1. Діяльність Адміністрації ff.ua спрямована на сприяння максимально ефективному використанню ресурсів платформи Користувачами у порядку та спосіб, визначеними цією Угодою Користувача.

3.2. Адміністрація та Власник Сервісу не є стороною правочину між Продавцем і Клієнтом, предметом якого виступають Товари та послуги, розміщені на сайті ff.ua, а також не несе відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, оскільки не є ініціатором передачі такої інформації.

3.3. Адміністрація залишає за собою право припинити надання послуг в односторонньому порядку та призупинити або відмінити реєстрацію Продавця і видалити весь його контент, у випадку надання ним щодо себе неповної або неправдивої інформації, порушення умов та стандартів обслуговування викладених в Угоді користувача і додатках до неї.

3.4. Адміністрація залишає за собою право анулювати реєстрацію та видалити обліковий запис Клієнта у випадку невикористання останнім Кабінету клієнта протягом року.

3.5. Адміністрація зобов’язується за зверненням Клієнта в розумні строки видалити обліковий запис Клієнта та всю інформацію про Одержувачів та історію замовлень Клієнта з сайту ff.ua.

3.6. Адміністрація залишає за собою право переглядати Угоду користувача і додатки до неї, а також вносити ці документи зміни в односторонньому порядку.

4. Права та обов’язки Клієнта.

4.1. Авторизуючись або користуючись сайтом ff.ua Клієнт автоматично підтверджує, що він ознайомлений з Угодою Користувача і додатками до неї, а також повністю і беззастережно приймає умови, викладені в цих документах. У випадку незгоди з цією угодою Клієнт зобов’язується залишити цей сайт та видалити додаток з пристрою.

4.2. Клієнт під час реєстрації при заповненні форм розділу Кабінет клієнта зобов’язується надавати щодо себе повну, правдиву інформацію, а також підтримувати її актуальність.

4.3. Оформлюючи замовлення на ff.ua, Клієнт акцептує комерційну пропозицію Продавця та вступає з останнім в правовідносини.

4.4. Клієнт має право придбати Товари та послуги, розміщені Продавцем на сайті ff.ua та вимагати від Продавця дотримання Стандартів обслуговування Клієнта, котрі викладено в Розділі 6 Угоди користувача.

4.5. Клієнт зобов’язується не надавати свої дані для авторизації на ff.ua третім особам, а також повинен вживати заходів щодо захисту власного акаунту від злому.

4.6. Клієнт має право звернутись до Адміністрації з вимогою про видалення з свого акаунту персональних даних або акаунту в цілому.

4.7. При написанні відгуків, коментарів, розміщенні зображень Клієнт зобов’язується дотримуватись Політики спілкування та відгуків.

5. Права та обов’язки Продавця.

5.1. Авторизуючись або користуючись сайтом ff.ua Продавець автоматично підтверджує, що він ознайомлений з Угодою Користувача і додатками до неї, а також повністю і беззастережно приймає умови, викладені в цих документах.

5.2. Продавець під час реєстрації при заповненні форм розділу Кабінет продавця зобов’язується надавати щодо себе повну, правдиву інформацію, а також підтримувати її актуальність.

5.3. Продавець усвідомлює, що розміщуючи товари на сайті ff.ua він формує публічну пропозицію невизначеному колу Клієнтів, укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, сформованих самим Продавцем та з дотриманням ним Стандартів обслуговування Клієнта, викладених в Розділі 6 Угоди користувача.

5.4. Продавець зобов’язується реалізувати Товари і послуги за ціною та умовах, які були дійсні на момент оформлення Клієнтом Замовлення.

5.5. Продавець не несе відповідальності перед Клієнтом, якщо платіжний сервіс за допомогою якого Клієнт оплачує замовлення, порушує умови договору або встановлює додаткові комісії.

5.6. Продавець може користуватися можливостями сайту ff.ua для підтримання зв’язку з Клієнтом з питань розміщення та виконання Замовлення.

5.7. Продавець, не має права вимагати у Адміністрації приховати будь-яку інформацію щодо нього.

5.8. Продавець зобов'язується підтримувати ціни на Товари і послуги розміщені ним на сайті ff.ua в актуальному стані.

5.9. Продавець здійснює господарську діяльність незалежно від Власника платформи та діє від свого імені у взаємовідносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, що виникають з питань господарської діяльності Продавця.

5.10. Продавець самостійно отримує дозволи, ліцензії, сертифікати та будь-які інші документи дозвільного характеру, якщо такі передбачені чинним законодавством країни в якій він проводить господарську діяльність для груп товарів які він реалізує, а також несе відповідальність перед органами державної влади за чинність таких документів та своєчасність їх оформлення.

6. Стандарти обслуговування Клієнта.

6.1. Замовлення повинно бути виконане Продавцем згідно умов погоджених з Клієнтом, та взято до роботи згідно з Політикою обробки замовлення.

6.2. Замовлення повинне бути доставлено Продавцем вчасно та відповідно до Політики доставки.

6.3. Продавець гарантує, що всі товари, які доставляються Одержувачу будуть мати належний термін придатності та відповідати загальноприйнятим стандартам якості, встановленим для цього типу Товарів. Всі Замовлення Продавець виконує згідно з Політикою якості товарів та послуг.

6.4. Товари та послуги, що реалізуються Продавцем мають відповідати зображенню та характеристикам Товарів та послуг, що розміщені Продавцем на ff.ua. Будь-які зміни в Замовленні повинні проводитися відповідно до Політики заміни.

6.5. Продавець зобов'язаний робити повернення коштів згідно чинного Законодавства країни в якій він здійснює господарську діяльність та у відповідності до Політики повернення.

6.6. Продавець усвідомлює всю повноту відповідальності за персональні дані Клієнта та Одержувача, котрі стали йому відомі при оформленні Замовлення і зобов’язується збирати, зберігати та керувати ними виключно згідно з діючим законодавством та на умовах Політики Конфіденційності.

6.7. В обов’язок Продавця входить надати Клієнту документ, який підтверджує факт здійснення ним покупки. Таким документом може бути електронний документ квитанція, бланк доставки, товарний чек, тощо.

7. Розмежування та обмеження відповідальності.

7.1. Користувачі мають змогу використовувати ff.ua, як комунікаційний майданчик. Адміністрація не ініціює укладання угоди між Продавцем і Клієнтом.

7.2. Публікація інформації на сайті ff.ua має відбуватися суворо з дотриманням норм чинного законодавства України та цієї Угоди користувача.

7.3. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які правопорушення, штрафні санкції, реальні збитки, упущену вигоду, моральну, майнову, фізичну шкоду, шкоду діловій репутації тощо, пов’язані з:

  • якістю Товарів і послуг реалізованих за допомогою ff.ua;
  • відповідністю Товарів та послуг, реалізованих за допомогою ff.ua очікуванням Клієнта;
  • виконанням Клієнтами своїх зобов'язань;
  • інформацією, що розміщена Користувачами на сайті ff.ua;
  • діяльністю третіх осіб на сайті ff.ua;
  • порушенням Користувачами Угоди користувача і невід’ємних додатків до неї;
  • порушенням Користувачами авторського права третіх осіб;
  • технічними неполадками на сайті ff.ua і тимчасовою неможливістю його використання.

7.4. Користувач несе повну відповідальність за розміщені ним на сайті ff.ua матеріали та інформацію, а також вважається їх власником за відсутності підстав вважати інакше.

7.5. Користувачі не мають прав на інформацію та матеріали, розміщені іншими Користувачами сайті ff.ua та відповідають за їх несанкціоноване використання.

7.6. Адміністрація Сервісу вживає всі необхідні заходи для збереження і захисту будь-яких даних розміщених Користувачам, але не відповідає за несанкціонований доступ та/або використання серверів сайту та інформації, яка стосується Користувачів, а також за будь-які віруси, помилки, шкоду електронному устаткуванню Користувача або третіх осіб.

7.7. Власник та Адміністрація платформи не несе відповідальності за господарську діяльність Продавця та дотримання ним чинного законодавства, а також не може бути суб’єктом адміністративних, фінансових та кримінальних санкцій, внаслідок недобросовісної поведінки Продавця або порушення ним чинного законодавства.

8. Заключні положення.

8.1. Користувачі погоджуються і приймають правила Угоди та зобов’язуються їх дотримуватись під час користування послугами ff.ua. У випадку незгоди з правилами, наведеними вище, Користувач зобов'язується припинити використання платформи ff.ua.

8.2. Угода користувача є чинною з моменту її розміщення на сайті ff.ua.

8.3. Всі положення Угоди користувача та спори, що виникли з відносин котрі регулюються цією Угодою, трактуються та вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. Невід’ємні додатки Угоди користувача.

9.1. Політика доставки.

9.2. Політика заміни.

9.3. Політика конфіденційності.

9.4. Політика обробки замовлення.

9.5. Політика повернення.

9.6. Політика спілкування та відгуків.

9.7. Політика якості товарів і послуг.

9.8. Політика cookies.

Останні зміни: 01.01.2021.

Каталог товарів

Асортимент залежить від обраної адреси

Кабінет клієнта

Вибір локації

Асортимент залежить від обраної адреси